29 juli 2016 - We raken allemaal steeds meer bekend met het Internet of Things (IoT). Denk aan een draagbare fitnesstracker of een smartphone-app om de thermostaat te bedienen. Gartner voorspelt dat er in 2020 wereldwijd ruim twintig miljard connected things zullen zijn. Het IoT beïnvloedt niet alleen de consument, maar veroorzaakt ook een snelle digitale transformatie in de bedrijfswereld.

Er wordt uitgebreid geëxperimenteerd met de mogelijkheden van IoT. Het recyclebedrijf The William Tracey Group in de UK monitort bijvoorbeeld of de vuilnisbakken nog intact zijn en weegt met de armen van de vuilniswagens het gewicht van de vuilnisbakken. Deze gegevens worden gebruikt om milieubewust en efficiënt te opereren. In dezelfde lijn zien we ook smart offices. Het kantoor The Edge op de Zuidas in Amsterdam heeft bijvoorbeeld slimme verlichting die opmerkt of er mensen in de buurt zijn en aan de hand daarvan aan of uit gaat. Doordat de sensoren detecteren hoe intensief een ruimte gebruikt wordt, kunnen bijvoorbeeld ook de schoonmaakuren worden bepaald. Anderen werken met kantoorapplicaties waarin medewerkers bewegwijzering vinden, maar ook collega’s kunnen zoeken door middel van een gps.

Meer connectiviteit betekent meer data

Steeds meer bedrijven zetten IoT in om processen te monitoren en te optimaliseren. Het groeiende aantal connected things betekent voor bedrijven ook een groter datavolume. Doordat dit allemaal over het bedrijfsnetwerk moet, kan dat impact hebben op de prestaties van bedrijfskritische applicaties als Microsoft Office of Salesforce. Als er binnen de netwerkcommunicatie en applicatieprocessen een onderdeel faalt, kan dat het complete systeem platleggen. Dat komt de productiviteit natuurlijk niet ten goede. Om de continuïteit te waarborgen, kunnen bedrijven Application Performance Monitoring (APM) inzetten.

Probleemloze app-prestaties

Vaak slaan bedrijven hun informatie zowel in de cloud als op lokale systemen op. Bovendien hebben werknemers toegang tot de data via allerlei verschillende devices. Deze hybride werkomgevingen maken het monitoren van alle applicaties en systemen voor de IT-afdeling echter extra ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend. APM kan hier uitkomst bieden. Het zorgt voor end-to-end inzicht, zodat de IT-afdeling direct kan identificeren waarom een applicatie slecht presteert. Zo kunnen bedrijven actie ondernemen voordat zaken escaleren. Door APM-tools te implementeren, kunnen bedrijven:

  1. verspreide applicaties en onderliggende netwerken monitoren. Door inzicht in alle bedrijfsapplicaties weet de IT-afdeling welke informatie er door het netwerk stroomt en hoe de data verzameld en gedeeld wordt tussen devices, applicaties, clouddiensten en analysesystemen. Eventuele gebruikersproblemen worden snel geïdentificeerd;
  2. de oorzaak van knelpunten en errors signaleren. De IT-afdeling kan bepalen welke knelpunten van invloed zijn op de belangrijkste bedrijfsprocessen en deze als eerste aanpakken;
  3. mogelijkheden ontdekken voor prestatieverbetering. Met de informatie over applicaties en informatietransacties kan de IT-afdeling patronen constateren, voorkomen dat kleine bugs verergeren en mogelijkheden zoeken om de app-prestaties te verbeteren.

En de toekomst?

Bedrijfskritische IoT-applicaties vind je nu in zowel fysieke en virtuele, als hybride omgevingen, en de verwachtingen van eindgebruikers worden alleen maar groter. IDC voorspelt dat over drie jaar vijftig procent van de IT-netwerken is veranderd en dat het capaciteitsoverschot – om extra IoT-devices aan te kunnen – omslaat naar een netwerkbeperking, waarbij bijna tien procent van de locaties overbelast is.

Bedrijven moeten berekend zijn op een onvermijdelijke stijging in de datastroom en zorgen voor voldoende bandbreedte. APM-tools bieden end-to-end inzicht en de benodigde diagnostiek om problemen te identificeren. Bovendien kan met behulp van de APM-statistieken de impact van applicaties op bedrijfsprocessen geëvalueerd worden. Dit biedt organisaties gelegenheid om bedrijfsprocessen en applicatieprestaties te optimaliseren, ook binnen hybride, complexe bedrijfsnetwerken.


blog comments powered by Disqus