Network Pro is een uitgave van Reshift Digital b.v.

Reshift Digital b.v.

Richard Holkade 8

2033 PZ Haarlem

023 543 00 00

info@networkpro.nl

 

Community Manager

Ramon Wieleman

rwieleman@reshift.nl

 

Eindredactie

Anne Camphuijsen

 

Vormgeving

DNA-Graphics, Alphen a/d Rijn

 

Uitgever

Martin Smelt

 

Traffic & media order

Marco Verhoog

 

Drukkerij

Senefelder Misset, Doetinchem

 

Distributie

Sandd

 

Advertenties

Richelle Bussenius (rbussenius@reshift.nl)

Telefoon: 023 543 00 00

Fax: 023 535 96 27

 

ABONNEMENTEN

Network Pro verschijnt 6 maal per jaar en een jaarabonnement kost € 37,50 (België € 40,50).

Abonneren kan via onze site Een nieuw abonnement wordt gestart met de eerst mogelijke editie voor een bepaalde duur. Het abonnement zal na de eerste (betalings)periode stilzwijgend worden omgezet naar abonnement van onbepaalde duur, tenzij u uiterlijk één maand voor afloop van het initiële abonnement schriftelijk (per brief of mail) opzegt. Na de omzetting voor onbepaalde duur kan op ieder moment schriftelijk worden opgezegd per wettelijk voorgeschreven termijn van 3 maanden. Een abonnement is alleen mogelijk in Nederland en België. U kunt mailen naar klantenservice@reshift.nl of schrijven naar Reshift Digital, Klantenservice, Richard Holkade 8, 2033 PZ Haarlem.

Op werkdagen kunt u bellen tussen 10 en 14 uur naar telefoonnummer 023–5364401. Verhuisberichten of bezorgklachten kunt u doorgeven via www.reshiftstore.nl (Klantenservice).

 

Abonnementenadministratie

Tanja Ekel